• Birte Hornemann
  1
  VI HAR LIGE VALGT FIRE MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN. DISSE MEDLEMMER ER SÅ ALLIGEVEL IKKE VALGT FORDI ET MEDLEM HAR BEDT OM URAFSTEMNING. UHA DA DA.,

  Det ER en katastrofe, at der skal være urafstemning om bestyrelsesmedlemmerne. Det var et retfærdigt valg efter en lang diskussion.

  Vi skal bruge pensionskassens midler og kontorets tid på en urafstemning. Og medlemmernes tid.

  Jeg synes, at alle skal stemme på de fire kandidater, som blev valgt på ærlig vis:
  Helle Munk Ravnborg, Peter Falkenham, Peter Løchte Jørgensen og Åse Kogsbøll.

  Jeg tør slet ikke tænke på hvad der ville ske, hvis kandidaterne fra "Ansvarlig Fremtid" blev valgt. Jeg synes ikke at de gav udtryk for hvilke kompetencer de har for at forvalte mine pensionsmidler. Det gjorde de øvrige ikke-valgte ej heller.
 • Flemming Krogh
  5
  En ting er, at kandidaterne med det værdiladede navn "Ansvarlig Fremtid" fravælger, at investere i en hel række virksomheder. Det må de gerne for min skyld. Det er deres egne penge. Men jeg synes, at det er usympatisk, at de også vil bestemme hvor jeg kan investere mine pensionspenge. Jeg vil som Birte opfordre til, at stemme på de fire, der blev valgt på generalforsamlingen
 • Jakob Øster
  0
  Urafstemning lyder da som den mest demokratiske måde at vælge bestyrelsesmedlemmerne på. Så har alle medlemmer - også de med f.eks . små børn som ikke kunne være til stede på generalforsamlingens tidspunkt - mulighed for at træffe en beslutning og stemme på en tidspunkt der passer dem. Og ift. ansvarlig fremtid, så er grønne investeringer også dem der giver det klart bedste afkast, så godt for alle de som ønsker bedst muligt afkst hvis P+ kommer ud af sorte investeringer. F.eks . så har SP Global Oil Index faldet med ca. 50% siden 2014 mens SP Global Clean Energy har steget med 100%.
 • Malene HV
  1
  Men argumentet går også den anden vej, fx hvis bestyrelsen beslutter igen at investere i fx kul, det er jo mine penge der dermed bliver investeret.
 • Peter Falkenham
  3

  Hej Malene og andre,
  Det er netop derfor bestyrelsen er i gang med at udvikle investeringspuljer, som giver P+'s medlemmer mulighed for at vælge den risiko og investeringsprofil, der passer bedst - dog ikke kul, som er og bliver ude. Investeringspuljerne introduceres senere i år og giver også mulighed for at tilbyde et såkaldt livscyklusprodukt, hvor du som ung starter med høj risiko og gradvist skruer risikoen ned med stigende alder.
  Vh. Peter
 • Søren Fischer
  14


  Det er netop et argument for at man ikke skal forsøge at forudsige fremtiden, ingen ved hvad der vil være det næste som stiger eller falder, derfor er det vigtigt at kunne sammensætte den bredest mulige pulje så man hele tiden kan flytte sine investeringer som det giver mening, hvilket er svært hvis man har ekskluderet halvdelen af selskaberne.
  At det så samtidig også giver en meget bedre mulighed for at afhjælpe klimakrisen er jo så kun et plus.

  -Søren
 • Michele Fejø
  4
  og Til Birte
  Bemærk venligst, at Helle Munk Ravnborg er en del af Ansvarlig Fremtid, selv om hun er medlem af bestyrelsen.
  Mvh
  Michele Fejø
 • Flemming Krogh
  5
  Til Michele Fejø.
  Tak for informationen. Hvorfor mon dem, der er en del af Ansvarlig Fremtid ikke tydeligt gør opmærksom herpå. Det lyder som noget, der skal skjules. Jeg kan ikke lide det og stemmer ikke på Helle Munk Ravnsborg.
 • Åse Kogsbøll
  5
  Kære Flemming Krogh.

  Det er helt rigtigt, hvad Michelle Fejø skriver.

  På generalforsamlingen fik alle kandidater lejlighed til at præsentere sig mm. Se nu herom i generalforsamlingsprotokollen, som ligger på pplus.dk.
  Min præsentation er refereret som følger, og heraf fremgår det i hvert fald tydeligt, hvilke kandidater som er tilknyttet Ansvarlig Fremtid:

  “Åse Kogsbøll fortalte, at hendes opgave som bestyrelsesmedlem er at sikre de bedst mulige pensioner til medlemmerne, så de ved sygdom og alderspensionering og de efterladte ved død kan opretholde en fornuftig tilværelse i økonomisk henseende. Medlemmerne skal have maksimal tryghed og frihed til at vælge investeringsstrategi og risiko indenfor de rammer, som overenskomstparterne har fastsat. Medlemmerne skal også have sande demokratiske rettigheder.

  De fire anbefalede kandidater fra Ansvarlig Fremtid, Helle Munk Ravnborg, Katrine Ehnhuus, Kenneth Karlsson og Thomas Tørsløv har en helt anden plan med medlemmernes pensionsopsparing. Ansvarlig Fremtids kandidater vil enerådigt med deres politiske holdninger og doktriner bruge medlemmernes penge til at revolutionere samfundet. Til at udmønte deres personlige, politiske holdninger, som er meget mere end blot den grønne omstilling. Enhedslisten taler om den rød-grønne revolution.

  P+ skal efter Ansvarlig Fremtids ønske frasælge aktier i store multinationale selskaber uanset, at de giver et superafkast. Påskuddet er, at selskaberne ikke omstiller sig hurtigt nok til en grøn verden. Det er lykkedes Ansvarlig Fremtid at tvinge bestyrelsen til at sælge aktier i olieselskabet Total til trods for, at Total er inde i en enormt grøn omstillingsproces.

  Ansvarlig Fremtids reelle ønske er at forbyde profit og afkast på medlemmernes pension, så pensionen bliver midlet til at gennemtvinge deres politiske holdninger og doktriner.

  Hvis medlemmerne vil have maksimal tryghed, frihed til at vælge selv og reel indflydelse i P+, så skal de stemme på hende, den eneste kandidat, som er cand.jur . Hun vil også det grønne, men ikke på bekostning af afkastet.”

  Bh Åse
  Åse Kogsbøll,
  Nuværende bestyrelsesmedlem og kandidat til bestyrelsesvalget ved urafstemning.
 • Pernille Meyn Milthers
  2
  Kære Åse Kogsbøll og Peter Falkenham
  Jeg har netop fundet debatsiden og er blevet noget rystet over det sprogbrug, der bliver anvendt af jer, der er bestyrelsesanbefalede kandidater.
  Jeg havde ellers inden generalforsamlingen stemt på jer begge, men overvejer nu kraftigt, hvor jeg skal sætte min stemme ved urafstemningen efter at have set jeres meget ubehagelige opførsel over for modkandidaterne - og den implicitte nedvurdering af medlemmernes evne til at tage stilling på et oplyst grundlag.
  Jeg stemmer ud fra den motivation og de kompetencer, der danner udgangspunkt for et kandidatur, men bliver frastødt af forsøg på tilsvining af modkandidater.
  Jeg håber, I vil bruge de sidste dage på en mere værdig valgkamp.
  Med venlig hilsen
  Pernille Meyn Milthers
 • Heidi Birkler
  2

  Kære Pernille og Jacob som skrev ovenfor og ikke mindst andre:)

  Mht urafstemning og kompetencer
  Jeg kom med forslaget om urafstemning fordi der fra medlemmer var ønske om medlemsdemokrati . Der var på valgaftenen opbakning til det blandt medlemmerne (og der var også opbakning fra en af de kandidater, der allerede var valgt ind i bestyrelsen inden valget af de sidste 4 kandidater skulle finde sted ) så nu kan alle medlemmer på lige vilkår deltage i det vigtige valg af deres kommende bestyrelse og har herved som ønsket både medindflydelse og medlemsdemokrati .
  Det bliver derfor hverken politiske agendaer eller alliancer der afgører valget, men medlemmerne :)
  Vælges jeg ind er medlemsindflydelse netop et af de områder jeg vil arbejde for også på andre områder .

  Jeg stiller op som kandidat til bestyrelsen fordi jeg har nogle af de kompetencer , der er brug for i P+ = teknologiske, digitale og udviklings kompetencer mv.
  De skal bruges til, at udvikle vores store medlemsejet pensionskasse P +, så den kan imødekomme medlemmernes meget forskellige ønsker og hvor vi er i samfundet i dag.

  Men jeg har også styr på økonomi, medlemsorganisationer herunder faglige organisationer og virksomheder mv
  Det vil jeg bruge når der skal træffes beslutninger, der vedrører de mange forskellige medlemmer med fra forskellige faglige områder.

  Jeg vil også arbejde for værdiskabende kommunikation til medlemmer, så de forstår deres valg og muligheder og kan træffe rette beslutninger for dem.

  Mht tonen
  Før, under og efter valget vil jeg som jeg plejer udvise god stil når andre omtales og også når nogle skriver noget, der ikke er rigtigt eller kommer med beskyldninger.
  Jeg håber det medvirker til, at god og professionel dialog fortsætter .

  Blandt de 9 opstillet til bestyrelsen ender 4 jo med, at blive et team” i den kommende bestyrelse og skal sammen med den øvrige bestyrelse løfte den kommende bestyrelsesopgave til et meget højere niveau ene enkelte kan gøre alene og det kræver netop diversitet i bestyrelsen i forhold til vores kompetencer og ikke mindst samarbejde:)
  God aften til alle herfra
  Mvh
  Heidi Birkler
 • Peter Falkenham
  3

  Kære Pernille,
  Det er jeg da oprigtigt ked af at høre, men kan heller ikke genkende din kritik, hvor du bruger vendinger som ’ubehagelig opførsel’ og ’tilsvining af modkandidater’. Jeg forsøger at udtrykke mig klart og tydeligt, så både medlemmer, der har sat sig ind i de komplicerede pensions- og forsikringsforhold, og medlemmer med et mere overfladisk kendskab til deres pensionsordninger kan forstå budskaberne og dilemmaerne. Jeg synes, at jeg holder en sober tone og er faktuel i mine indlæg. I det hele taget, synes jeg, debatforum fungerer okay.
  Vh. Peter
 • Christine Theisen
  1
  Kære Åse Kogsbøll

  Du skriver ovenfor, at: "Ansvarlig Fremtids reelle ønske er at forbyde profit og afkast på medlemmernes pension, så pensionen bliver midlet til at gennemtvinge deres politiske holdninger og doktriner."

  Det lyder ret voldsomt og gør mig nysgerrig på, hvor du har det fra?

  Jeg havde ikke hørt om Ansvarlig Fremtid inden dette bestyrelsesvalg, men ved at kigge lidt rundt på AF's hjemmeside og se videopræsentationerne / læse indlæg fra de fire bestyrelseskandidater, som AF m.fl . anbefaler, er jeg ikke stødt ind i noget om forbud mod profit eller manglende ønske om at opnå afkast på pension.

  Vil du dele, hvad du bygger dit udsagn på? Evt. pejle mig til et sted, hvor jeg kan se noget om det, du skriver?

  Venlig hilsen
  Christine Theisen
 • Åse Kogsbøll
  5

  Kære Pernille og øvrige læsere.

  Jeg kan slet ikke genkende det, som du skriver.

  Men jeg er nødt til at kalde en spade for en spade, så alle medlemmerne kan forstå, hvad det er, som medlemmerne er oppe imod. Jeg har nu fulgt Ansvarlig Fremtids ageren i de sidste mange, mange år. Du og øvrige læsere skal vide, at der anvendes den så berømte salamimetode, hvor der er taget små venlige skridt igennem flere år.

  Hvis du følger Ansvarlig Fremtids publikationer på hjemmeside og diverse sociale medier, vil du se, at der er tale om en imponerende organisation, som infiltrerer store dele af samfundet. F.eks . ift. pensionsselskaberne findes der et helt katalog over deres medlemsforslag til årets generalforsamlinger i de mange selskaber. Ofte er det enslydende forslag; evt. med en vis periodeforskydning. Hertil kommer, at Ansvarlig Fremtid er repræsenteret i flere pensionskassebestyrelser, men uden at de i sig selv udgør et flertal i bestyrelsen.

  Det særlige for P+ er imidlertid, at der er sat gang i en form for fjendtlig overtagelse af magten i pensionskassens bestyrelse. Desværre er vores vedtægter skruet sådan sammen, at Ansvarlig Fremtid netop i P+ har en enestående chance for at sætte sig på magten i et hug. (Andre pensionsselskaber har heldigvis for dem klogere selskabsstrukturer).

  Ansvarlig Fremtid promoverer således nu fire kandidater på imponerende professionel vis, således at de - medmindre medlemmerne vil noget andet - fra torsdag den 29. april kan sætte sig på bestyrelsesflertallet i P+ og dermed besidde den reelle magt, lige på nær de få tilfælde, hvor organisationerne IDA og DJØF har vetoret.

  Jeg stillede som nuværende bestyrelsesmedlem og indstillet af bestyrelsen op til dette valg som fuldstændig uafhængig af alle særinteresser, fordi jeg godt vil fortsætte med at at stille min ledelsesmæssige og pensionsjuridiske ekspertise til rådighed og gavn for P+. Jeg gør det ikke for pengenes skyld, for min timeløn er - grundet tidsforbruget - meget lille, men jeg gør det, fordi jeg oprigtigt gerne vil, at det skal gå godt for P+, som har så mange fantastiske kvaliteter - ikke mindst super dedikerede medarbejdere.

  Grundet Ansvarlig Fremtids fremturen er det imidlertid blevet klart for mig, at P+ mere end nogensinde har brug for et modspil og relevante bestyrelseskompetencer; derfor anbefaler jeg også, at der stemmes på professor i økonomi Peter Løchte Jørgensen og tidligere formand for DIP, cand. polyt. Peter Falkenham.

  Bh Åse
  Åse Kogsbøll
  Cand. jur.
  Nuværende bestyrelsesmedlem og kandidat til bestyrelsesvalget ved urafstemning
 • Pernille Meyn Milthers
  2

  Kære Åse, Peter og Heidi
  Tak for jeres svar.
  Baggrunden for min reaktion var blandt andet, at jeg mener, at personer der skal forvalte mine pensionsmidler bør have kompetencer, der indebærer nøgternhed og evnen til at reagere proportionalt. Håndtering af aktier og andre investeringer kræver i høj grad disse kompetencer.
  Heidi, jeg er helt enig i, at alle kandidater bør være opmærksomme på, at de skal kunne samarbejde efterfølgende, uanset udfaldet af valget.
  Peter, jeg opfattede dig som opfarende over for nogle af modkandidaterne, der uanset, hvor uenige man er, er helt legitime kandidater til P+'s bestyrelse, som man kan vælge at stemme på eller lade være og i øvrigt ikke behøver stemme på en bloc. Jeg opfattede det som lidt ude af proportioner undervejs, men er betrygget ved dit svar.
  Til gengæld er jeg det ikke ved Åses tilbagemelding, som jeg dog også forstår sådan, at hun sikkert vil gøre mig til en del af "infiltrationen". Der er ikke nogen, der er i gang med et kup. Der er alternative kandidater, der åbent lægger deres kandidatur ud og stiller op helt efter reglerne i en medlemsstyret pensionskasse. At kalde det for infiltration af samfundet eller påstå, at de foreslår, at der skal være forbud mod at få afkast af sine pensionsmidler er så uproportionalt, at jeg savner ord.
  Jeg ønsker en saglig bestyrelse, der er i stand til at bevare roen også når de møder modstand eller udfordringer. Det har jeg stemt på baggrund af.
  Med venlig hilsen
  Pernille Meyn Milthers
 • Stephanie Enz
  1

  Kære Birte Hornemann,

  Jeg er lidt bekymret over at læse, at vi "alle skal stemme på de fire kandidater, som blev valgt på ærlig vis: Helle Munk Ravnborg, Peter Falkenham, Peter Løchte Jørgensen og Åse Kogsbøll."

  Mener du at stemme på medlemmerne til bestyrelsen via en urafstemning ikke er et ærlig valg?

  Når nu vi tilsyneladende er medlemmer i en økonomisk stærk pensionskasse, som vi netop har fået at vide på Generalforsamlingen, så bør det ikke være et problem at bruge penge på en urafstemning, når medlemmerne beder om det. Pensionskassen er der trods alt for medlemmernes skyld, og vi lever stadigvæk i et demokrati.

  Hvis du har beviser på at der forgår svindel ved urafstemningen, som gør at valget rent faktisk er uærlig, så må du hellere lægge dem frem, sådan at dette kan indberettes til de rigtige kanaler.

  Med venlig hilsen
  Stephanie Enz
 • Helle Munk Ravnborg
  10
  Kære alle,

  Det ville være dejligt, hvis I undlod at bringe forkert information til torvs.

  Ved valget til JØPs bestyrelse i 2019 blev jeg opfordret af Demokratisk Erhvervsnetværk til at stille op som kandidat og blev indstillet af en lang række medlemmer af JØP og blev valgt, i øvrigt med et højt antal stemmer. Også Anders Ehlers blev opfordret af Demokratisk Erhvervsnetværk til at stille op og blev valgt til JØPs bestyrelse.

  Demokratisk Erhvervsnetværk besluttede sig dengang ligesom nu til at også at bakke om om de to kandidater, som Ansvarlig Fremtid valgte at anbefale, men disse to blev ikke valgt.

  Ved det igangværende valg er jeg indstillet som kandidat af bestyrelsen og mit kandidatur er derudover anbefalet af såvel Demokratisk Erhvervsnetværk og Ansvarlig Fremtid.

  De bedste hilsner,

  Helle Munk Ravnborg
 • Michele Fejø
  4
  Kære Flemming
  Det undrer mig også, at Ansvarlig Fremtid ikke er mere tydelig om sine intentioner og støtte til hinanden.
  For ca. 6 uger siden, fremgik det af kandidaternes præsentation, at de blev anbefalet af Ansvarlig Fremtid. Den en kandidat startede sin præsentation med " Den grønne omstilling kommer ikke af sig selv, derfor skal vi bruge pensionskassernes midler til at finansiere den grønne omstilling" (citat efter hukommelse). Det provokerer mig så meget, at jeg valgt at stille op.
  Du kan prøve at slå op på deres hjemmeside eller på Facebook, hvor der reklameres med billeder og det hele Mvh
Michele
 • Troels Richter
  3
  Vedtægterne giver mulighed for urafstemning, så at mener at det er en katastrofe, at der skal være urafstemning håber jeg var en impulsreaktion.

  Men når jeg læser denne tråd, så kan jeg kun blive bekymret for om vi får en dysfunktionel bestyrelse - sandsynligheden taler for, at den kommer til at bestå af medlemmer fra - ja, lad os kalde dem "kul og oliebanden" og fra - lad os kalde dem "politiskedoktrin fronten". Så nu vil jeg egentlig gerne høre hvordan "kul- og oliebanden" vil kline skårene  - eller vil der blive tale om at gyde olie på vandene?
 • Flemming Krogh
  5
  Til Troels Richter.
  Mon ikke det går. Når der oprettes at antal puljer, kan den enkelte vælge hvor hun vil investere sine pensionsmidler. Så kan dem der går efter maksimalt afkast vælge investeringer på alle hylder, mens de andre på forhånd fravælger nogle investeringer. Kan alle så ikke være glade?
  Måske ikke. Det kan godt lyde som om, det for en række af kandidaterne er vigtigt, at de må bestemme hvad mine pensionsmidler kan investeres i. Det vil jeg gerne have mig frabedt. Det er en pensionsordning jeg er tvunget medlem af - ikke et politisk parti.
  Venlig hilsen Flemming Krogh. 26. april 2021.
 • Søren Fischer
  14


  Jeg vil bare starte med at pointere at jeg ikke har noget personlig imod nogen af de kandidater der er stillet op. Det jeg har opponeret imod er at man markedsfører sig som noget man ikke er, og at det er nødvendigt at bestyrelsen besidder de nødvendige kompetencer.

  Derudover håber jeg sådan set ikke at der bliver nogen problemer, når dem som ikke er bekendt med hvad bestyrelsesarbejdet indebærer har været på det nødvendige kursus og er kommet ind i sagerne satser jeg sådan set på at de er intelligente nok til at konstatere at de meget idealistiske udtalelser ikke har nogen gang på jord (fuldstændig som når et parti kommer i regering og de konstaterer at de ting de sagde i valgkampen ikke kan lade sig gøre).

  Uanset hvad er der tale om en professionel bestyrelse, så hvis ikke man kan se bort fra det der er sagt i en valgkamp og arbejde i medlemmernes interesse når først man er blevet valgt, ja så burde man omgående trække sig kandidatur.
 • Nina Bjørner
  1
  Jeg går ud fra, at de valgte bestyrelsesmedlemmer fører beslutningerne fra generalforsamlingen ud i livet, da de ellers bør trække deres kandidatur.
 • Pernille Meyn Milthers
  2

  Jeg håber, du på et tidspunkt vil genlæse dine indlæg og fortryde, at du har valgt en så nedladende tone hele vejen igennem.
  Umiddelbart har du ikke gjort meget for at sikre et godt samarbejdsklima i den kommende bestyrelse, hvis valget ikke falder sådan ud, som du tydeligvis ønsker det
 • Søren Fischer
  14


  Jeg beklager meget hvis der er noget som bliver opfattet som nedladende, det er ikke meningen, men vi opfatter jo tingene forskelligt, så hvis du gider må du meget gerne uddybe hvad det er jeg har skrevet som du betragter som nedladende.
 • Nina Bjørner
  1
  Kære Søren.
  Jeg finder der yderst nedladende at skrive således, citat fra dig ovenfor:

  "Jeg vil bare starte med at pointere at jeg ikke har noget personlig imod nogen af de kandidater der er stillet op. Det jeg har opponeret imod er at man markedsfører sig som noget man ikke er, og at det er nødvendigt at bestyrelsen besidder de nødvendige kompetencer.
  Derudover håber jeg sådan set ikke at der bliver nogen problemer, når dem som ikke er bekendt med hvad bestyrelsesarbejdet indebærer har været på det nødvendige kursus og er kommet ind i sagerne satser jeg sådan set på at de er intelligente nok til at konstatere at de meget idealistiske udtalelser ikke har nogen gang på jord (fuldstændig som når et parti kommer i regering og de konstaterer at de ting de sagde i valgkampen ikke kan lade sig gøre)." Citat slut

  Hvad mener du med, at nogen markedsfører sig som noget de ikke er? Hvad mener du med, at nogen er intelligente nok til at konstatere at de meget idealistiske udtalelser ikke har nogen gang på jord?

  For mig at se, er der blandt bestyrelseskandidaterne forskellige opfattelser af, hvad der fremtidssikrer afkastet bedst og er i overensstemmelse med de klimamål, vi er tilsluttet. Der ikke noget, der er mere politisk end andet. Og jeg synes at det er uværdigt, at nogle kandidater tillægger andre kandidater synspunkter, de ikke har givet udtryk for.
  Mvh Nina
 • Malene HV
  1
  Kære Søren,

  Tillad mig at supplere Ninas indlæg, med udgangspunkt i det samme citat fra dit tidligere indlæg. (Jeg håber det er ok for dig, Nina, at jeg tager tråden op). Det er bare et enkelt eksempel på nedladende sprogbrug, som desværre går igen i flere af dine indlæg.

  "Jeg vil bare starte med at pointere at jeg ikke har noget personlig imod nogen af de kandidater der er stillet op." - Det er en selvfølge at vi som mennesker ikke har noget personligt imod hinanden. Det er nedladende/dårlig stil, fordi du implicit beskylder læseren for at anklage dig for at have noget personligt imod kandidater. Jeg tror ikke nogen har anklaget dig for at have noget personligt imod nogen, så det er en mærkelig ting at bringe op.

  "Derudover håber jeg sådan set ikke at der bliver nogen problemer" - hvorfor ikke skrive: Derudover tror jeg vi får et fint samarbejde. Eller: Jeg vil dog gøre mit bedste for at vi får et godt samarbejde. Eller i det mindste at du ikke tror der bliver problemer (fremfor håber).

  "når dem som ikke er bekendt med hvad bestyrelsesarbejdet indebærer har været på det nødvendige kursus og er kommet ind i sagerne " - du anklager heri nogle af kandidaterne for ikke at være bekendt med hvad bestyrelsesarbejdet indebærer overhovedet. Det er en grov beskyldning, som du ikke uddyber.

  "satser jeg sådan set på at de er intelligente nok til at konstatere" - dette er meget nedladende. Du 'satser på' at de er 'intelligente nok'. Jeg ved ikke hvordan jeg skal forklare dette, men det er meget nedladende at bringe folks intelligens ind i argumentationen.

  Jeg bliver lidt bekymret for at denne sprogbrug, som du udviser i debatforummet, er et udtryk for din vanlige kommunikationsform, siden du skriver og beder om en uddybning for hvad du har skrevet, der kan opfattes som nedladende. Som IDA's repræsentant i P+ forventes du at kunne kommunikere respektfuldt, hvad enten det drejer sig om medlemmer eller kandidater til en bestyrelse. Jeg håber det giver stof til eftertanke hos dig, og at vi kan forvente en mere værdig debat fremover.

  Hilsen Malene
 • Søren Fischer
  14

  Kære Nina

  I forhold til at markedsføre sig som noget man ikke er, så var det en henvisning til at der er nogen som har fremført sig som værende revisionskyndig uden at det har kunnet konfirmeres fra anden side af. Jeg går ud fra at vi er enige om at det er noget der er sket?
  Så kan man være utilfreds med dem der har lavet vurderingen osv., men det ændrer jo ikke på at det er sådan vurderingerne har været. Den konstatering har intet med den pågældende kandidats andre kompetencer eller generelle evner i forhold til bestyrelsesarbejde at gøre.
  Så derfor har jeg meget svært ved at se at det skulle være nedladende over for nogen, så lægger du væsentligt mere i det jeg skriver end jeg selv gør.

  I forhold til den anden del, så tror jeg simpelthen på at der er tale om intelligente mennesker, jeg går ikke ud fra at du synes nogen af kandidaterne er decideret uintelligente? Det ville jeg personligt føle var nedladende hvis der var nogen der sagde. I forhold til den anden del af samme sætning, så har jeg et andet sted beskrevet at der er flere som virker til at have en helt forkert opfattelse af hvad bestyrelsens opgave rent faktisk er. Som jeg også skrev i det indlæg, så er det også en fejl fra den siddende bestyrelses side af da vi har været for dårlige til at informere om hvad arbejdet rent faktisk går ud på.
  Derfor ved jeg jo også at der er nogen af de ting som er blevet sagt som slet ikke kan lade sig gøre, hvilket dem der bliver valgt nok finder ud af. Så om noget var det en ros frem for at være nedladende når jeg skriver det.

  I forhold til det sidste du skriver kan jeg jo kun være fuldstændig enig i det alt sammen. Det er derfor jeg andre steder har forsøgt at rette på folk hvis de f.eks . har sagt at der opstiller kandidater som ikke bekymrer sig om klimaet. Så er tydeligvis lidt forskellig opfattelse af hvordan man bedst gør det, hvilket jo netop er derfor at vi laver puljer i pensionskassen så man selv kan vælge den klimastrategi man tror på frem for at få den dikteret af andre.

  Håber det gav lidt mere klarhed.

  mvh Søren
 • Søren Fischer
  14


  Hvorfor er det en selvfølge?
  Jeg er da enig i at det ville være rart hvis det var sådan, men jeg har oplevet for mange eksempler på det modsatte fordi en person enten var medlem af det "forkerte" parti, havde en "forkert" seksuel orientering eller en "forkert" hudfarve, bare for at nævne et par eksempler. Derfor synes jeg på ingen måde at det er en selvfølge. Da jeg ved at folk især på skrift kan tillægge bestemte værdier til de ting man skriver uden at det er ment sådan synes jeg da kun det på sin ret at man lige pointere at det absolut ikke er selve personen man går efter, men derimod de ting som vedkommende har fremført.
  Og så lige en ekstra kommentar, så opfattede jeg sådan set det indlæg jeg svarede på som en bekymring om hvor vidt de eventuelt valgte kandidater kunne arbejde sammen eller om man havde noget personligt imod hinanden, hvorved det jo så netop giver mening at bringe det op. Det kan selvfølgelig være at jeg der lægger noget i spørgsmålet som ikke var intentionen, men mon ikke man så bare kan ignorere det jeg har skrevet "for meget"?

  Hvorfor skrive håbe?: Der må jeg o nok bare sige at så meget tid bruger jeg heller ikke på at analyse hvordan mine enkelte ord kan blive tolket. De andre sætninger du kommer med er også fine, men hvorfor "tro" skulle være bedre end "håb" kan jeg måske ikke lige se. Og hvis jeg skrev at jeg vil arbejde for et godt samarbejde kunne det vel også tolkes som at andre ikke ville gøre det? Så er vi jo lige vidt hvis det bliver tolket på den måde. Så kort sagt synes jeg ikke der er nogen forskel på indholdet alt efter om man skriver det ene eller det andet, og nu var det så lige den formulering som gav mening i mit hoved mens jeg skrev det.

  Bestyrelseskursus: Det er et lovkrav at alle nye bestyrelsesmedlemmer af en finansiel virksomhed skal gennemføre et bestyrelseskursus for overhovedet at måtte sidde der. Så det er på ingen måde nogen anklage mod nogen, det er bare et faktum at det skal man. Det tager flere år før man har helt styr på det da det netop ikke kan sammenlignes med bestyrelsesarbejdet andre steder. Det er også en af grundene til at der er lagt vægt på en masse kontinuitet i de indstillede kandidater.

  Jeg forstår simpelthen ikke hvordan det kan være nedladende at kalde folk intelligente. Hvis jeg havde skrevet at jeg synes de er snot dumme er vi da helt enige om at det vil være nedladende, men det har jeg da aldrig hørt at intelligent skulle være. Så der er jeg bare uenig med dig.

  Misforståelser og dårlig kommunikation kan føre rigtig meget dårligt med sig. Derfor synes jeg det er yderst vigtigt at undersøge hvorfor enkeltpersoner eller grupper opfatter den samme ting forskelligt, ellers er der ingen som bliver klogere, men man graver sig derimod længere og længere ned i sin egen grøft uden at overveje om det de andre siger måske er rigtigt. Så jeg har bestemt ikke tænkt mig at ændre ved at have en generel undersøgende tilgang. Det er også derfor jeg flere gange er blevet skuffet på dette forum når jeg har sat mig ned og skrevet et længere indlæg om hvorfor den investeringsstrategi den afgående bestyrelse har ført er mere klimavenlig end nogle af de andre som er fremført, og dem der så har en anden holdning ikke har villet indgå i en debat om hvorfor man ikke er enig. Det hjælper jo desværre ingen til bedre at forstå hinanden.

  mvh Søren
 • Lars Gloerfelt-Tarp
  4
  Kære Birthe .

  Jeg synes dine bemærkninger om P+ og DEAS er helt hen i vejret. Prøv at læs min lange beretning det er en gyser og jeg forstår ikke det kunne ramme mig.

  Mvh Lars Jacob Gloerfelt-Tarp
 • Malene HV
  1

  Kære Søren,

  Jeg tror ikke vi kommer hinanden nærmere på dette punkt. Jeg fastholder, at din tone desværre er nedladende, og er ikke blevet overbevist af dine modargumenter.

  Hav en god dag,

  Hilsen Malene
 • Nina Bjørner
  1
  Kære Søren

  Det gav faktisk ikke mere klarhed, og jeg undrer mig meget over det, du skriver. Urafstemningen er slut, og vi kan bare ønske tillykke til de valgte.
  Mvh Nina
bold
italic
underline
strike
code
quote
ulist
image
url
mention
reveal
youtube
tweet
Tilføj kommentar

Velkommen til debatten

Du er meget velkommen til at deltager i debatten - tilkendegiv dig med din mail før du kan lave indlæg.