• JHansen
  1
  Kære Kandidater

  Jeg kan kun tilslutte mig, at den kommende bestyrelse sætter spørgsmålstegn ved/nøje undersøger DEAS' faglighed og forretningsmoral ift. administration af P+ ejendomme.

  DEAS' er efter eget udsagn "Danmarks absolut største, når det gælder ejendomsadministration. Vi har den længste og mest omfattende erfaring på markedet".
  Jeg har været lejer i en ejendom i vores pensionskasse i over 20 år, hvor DEAS har været administrator. Og jeg må sige, at jeg ikke er imponeret over den service og projektstyring, som DEAS står for.

  Blot et par eksempler:
  - sammenblanding af afregning af byggestrøm ift. afregning af almindeligt el-forbrug ifm. en byggesag, som iht. lejeloven klart skal holdes adskilt.
  - mangelfuld projektledelse af byggesager, hvor beboerne ikke i rette tid er blevet varslet, hvornår håndværkere skal have adgang til boligen (og ankommer meget tidligt om morgenen, når beboere er i bad), og hvor håndværkere meget længe og uden grund råder over nøgler og har adgang til lejernes bolig.
  - en ligegyldighed fra DEAS' side, når forholdene pointeres.
  - opkrævning af husleje for en påstået fuld moderniseret lejlighed - som ikke er fuld moderniseret.
  - opkrævning for opsætning af nye radiatorer - selvom det ikke har været tilfældet.
  - manglende bekræftelse på modtagelse af flere mails, som er afsendt ifm. spørgsmål herom
  - DEAS' jurister trækker sig først i åbenlyse sager, når beboere sender en sag til huslejenævnet
  (dette er en kendt praksis, som ejendomsadministratorer bruger for at køre lejerne 'trætte', så lejerne opgiver at kræve deres ret).

  Jeg er klar over, at en bestyrelse ikke skal have kendskab til enkeltsager - men en bestyrelse skal sikre, at de samarbejdspartnere, som en direktion vælger, lever op til almindelige etiske regler for en pensionskasses medlemmer - også selvom lejere blandt P+ medlemmer er i mindretal.

  Dette giver mig anledning til at spørge kandidaterne
  - Hvilke succeskriterier bør der være/er der opstillet fra P+ side ift. DEAS' rolle som administrator - tæller maksimering af afkast fra lejemålene højere end en rimelig og juridisk korrekt administration af P+-ejendomme? Og hvilke succeskriterier vil I arbejde for, at der bliver opstillet ifm. det næste udbud for valg af administrator af P+-ejendomme?
  - Vil I arbejde for, at de tilfredshedsanalyser, som DEAS faktisk gennemfører, udarbejdes af 3. part og offentliggøres for P+-medlemmer og/eller til lejere i P+-ejendomme.
 • Helle Munk Ravnborg
  10
  Kære JHansen (kender ikke dit fornavn),

  Jeg er helt enig med dig i, at man kan uddelegere en opgave, men ikke et ansvar.

  P+ kan ikke være tjent med en ejendomsadministrator, der ikke efterlever lejeloven. Det må være et minimum og en naturlig følge af P+' politik for ansvarlighed og ansvarlig virksomhedsadfærd. Så det er klart, at der er noget, der skal rettes op på.

  Som allerede nævnt, blev der på generalforsamlingen i tirsdags givet løfte fra vores direktør om, at det er noget man fra administrationens side vil følge op på, og også at man fra administrationens side er klar over at der er 'plads til forbedring', hvad angår DEAS, og det er noget som jeg, og givetvis også andre bestyrelseskandidater, vil have fokus på, skulle vi blive valgt til bestyrelsen. Vi skal sikre, at dem, vi uddelegerer opgaver til, har en ansvarlig virksomhedsadfærd (i dette tilfælde over for lejere), og vi er forpligtet til at følge op, når dette viser sig ikke at være tilfældet. Det følger faktisk af P+' egen investeringspolitik.

  De bedste hilsner,

  Helle Munk Ravnborg
 • Heidi Birkler
  2
  Hej JHansen
  Tak for deltagelse her på dialog siden :)
  Mange medlemmer har påpeget det samme som dig og som du endda bygger på 20 års erfaring som lejer, så uden tvivl et område, der skal belyses herunder på hvilke områder, der er behov for forbedringer / forandringer herunder DEAS rolle, faglighed, forretningsmoral, projektstyring, service mv
  P+ dygtige medarbejdere skal når de får kendskab til det sikre rette handling finder sted.
  Bestyrelses rolle i det er at understøtter med sikring af rette samarbejdspartner, moral og etik.
  P+ udlejning, skal selvfølgelig ske i overensstemmelse med gældende lovgivning herunder også Lejeloven.

  Jeg vil i bestyrelsen arbejde for medlemsdemokrati og loyalitet overfor alle, hvis jeg vælges, så derfor er alle medlemmer for mig vigtige i P+ også gruppen af lejere selvom de udgør en mindre gruppe i P*

  God weekend herfra til dig
  Mvh
  Heidi Birkler
 • Mads
  1
  Kære Heidi og Helle,

  jeg kan tilslutte mig de dårlige historier der kommer fra P+ lejere i deres ejendomme. Jeg bor også i P+ lejemål. Faktisk er det meget bemærkelsesværdigt at P+ medlemmer der bor i disse lejemål nok højst udgør 1-2 %. Men når man ser på dette debatforum skulle man tro tallet var væsentligt højere.

  Der har været meget snak om DEAS og at de ikke udføre deres arbejde godt nok. Jeg mener tværtimod, at de udføre deres arbejde til punkt og prikke. Lige så godt som Kereby Administration, som Blackstone har søsat til at varetage deres interesser. For år tilbage skiftede 360 North navn til Kereby Administration, nok primært efter massiv dårlig presseomtale af deres forretningsmodel.

  Man skal forstå at DEAS blot varetager deres ejers interesse, som jo er P+, og deres interesse er at optimere og tjene mest mulig på ejendomme – ikke at levere en acceptabel ejendomsservice. Det er fair nok for det handler jo om at tjene penge til pensionskassen, det tror jeg alle pensionskassens medlemmer kan forstå – også dem der bor til leje i P+ ejendomme. Men som mange andre allerede har været inde på, så mangler der i den grad et kodeks inden for etik, i forhold til den retning man ønsker at behandle de medlemmer der også er lejere i P+ ejendommene. Det er bestyrelsen ansvar at sætte dette kodeks.

  Jeg vil anbefale, at den nye bestyrelse overvejer at gøre ejendommene helt frie, så der ikke længere er fortrinsret til medlemmer i P+. Simpelthen af den enkle grund, at det ikke er en værdig service DEAS tilbyder de lejere der bor der. DEAS har muligvis kunne levere en acceptabel service for 15 eller 20 år siden. Men eftersom ejendomsinvestering er blevet en større og vigtigere rolle i investeringsstrategien hos P+, så har DEAS rolle også gradvist ændret sig. Jeg mener faktisk helt seriøst at DEAS gør et ganske godt stykke arbejde for P+, for det handler jo om at det ikke skal være alt for behageligt at bo i en P+ ejendom (fordi der er flere penge i udflytninger end i at bibeholde lejere). Så P+ investeringsstrategi og DEAS rolle passer som fod i hose. Og det blev jo til et ganske pænt overskud igen i på 12,2 % på ejendomme. Og gennem for de sidste 5 år har der i gennemsnit været 10,2 %. Så alt går jo efter planen.

  Vil I selv bo under sådanne forhold?

  Første skridt er at vi arbejder for gennemsigtighed, åben og ærlig kommunikation til alle P+ medlemmer.

  I P+ har man kommunikeret ud, at man godt både kan varetage god ejendomsinvestering og god ejendomsservice, som kan gå hånd i hånd. Eller noget i den stil har været kommunikeret ud igen og igen i den tid jeg kan huske inden for ejendomsinvesteringer i P+ regi. I praksis har det vist sig ikke at være muligt. En robust og handlestærk bestyrelse vil derfor forstå kompleksiteten (som stiger når man sætter en standard inden for et etisk kodeks), og vil være i stand til at ændre kurs når den opdager at virkeligheden er anderledes end det den selv kan stå model til.

  Jeg håber I kan forstå behovet for forandring inden for dette område. Virkeligheden har vist at man ikke både kan puste og have mel i munden samtidig. Husk man skal have det godt med det man føre ud i livet, ikke kun tjene penge.

  Jeg vil ønsker jer alle et godt valg.

  Med venlig hilsen
  Mads Andersen
 • JHansen
  1


  Kære Mads

  Måske læser jeg ikke dit indlæg korrekt ....
  Men mener du, at så længe DEAS kan levere en højere forrentning af P+ ejendomme ift. værdipapirer, så er deres forretningsmetoder - også når de er i strid med gældende lovgivning - helt i orden?
 • Mads
  1
  Kære JHansen,

  tak for dit spørgsmål. Jeg mener at ansvaret for den service du møder i din dagligdag (og ulovligheder du nævner) sikkert kan sammenlignes med Kereby Administration, som mange lejere klager over.

  Der er ikke den store forskel på Blackstone og P+ i forhold til deres ejensominvesteringer.

  Så i stedet for at rette fokus på DEAS bør man rette fokus på den etik (eller mangel på samme) som er ved P+ ejendomsinvesteringsstrategi.

  Giver det mening?

  Altså P+ må stå til ansvar og finde ud af hvad de selv kan holde til af dårlig omtale, ulovligheder via DEAS som ejendomsadministrator m.m.

  En handlestærk bestyrelse vil ikke lade stå til, eller kommunikere det samme ud igen og igen, hvis virkeligheden har vist sig at være noget andet end det de sagt igen og igen.

  Du og jeg er begge i samme situation, og jeg tror vores fustrationer er på samme høje niveau. Jeg vælger blot at rette mit fokus på P+ i stedet for DEAS, da man godt kunne forestille sig at P+ har en interesse i den måde DEAS varetager deres administration af deres boliger.

  Sagt med andre ord, DEAS gør kun det som P+ vil have dem til at gøre.

  God aften
  Mads
 • Søren Fischer
  14
  Kære JHansen m.fl.

  Som IDA repræsentant i både DIP og P+ har jeg, helt retfærdigt, fået et større antal henvendelser fra beboere i vores ejendomme. Noget af det har i mine øjne været noget værre pjat og beboere der bare forsøger at udskyde nødvendige renoveringer indtil de selv er flyttet, men rigtig mange har også været grelle eksempler som ingen person ville finde sig i hvis det var deres private bolig det drejede sig om, og det bliver jeg sgu flov over.
  "Hvorfor er der så ikke gjort noget ved det?" kan I med rette spørge om, og til det kan jeg jo kun sige at udover at fusionen har taget meget tid, så har det været min vurdering at det ikke ville være muligt at give området den nødvendige opmærksomhed så længe den primære interesse for pensionskassen lå i om man nu måtte investere i et minefirma hvor der kommer 5 % kul ud som et biprodukt af produktionen eller ej.
  Så hvis pensionskassens fokus kunne fjernes på fra dette ved bl.a. at vælge de kandidater til bestyrelsen som ikke sætter dette over medlemmerne. Så er jeg helt sikker på at der nok skal ske en forbedring.
  Under alle omstændigheder er der i hvert fald kommet mere fokus på det nu, og der vil blive afholdt medlemsmøde omkring det, og det er jo glædeligt.

  mvh Søren Fischer
 • Åse Kogsbøll
  5
  Kære alle.
  Qua de mange indlæg, der har været på debatforum og det på generalforsamlingen vedtagne medlemsforslag om ejendomme fra Hulgaard med tilhørende debat på generalforsamlingen, er outsourcing af ejendomsadministrationen til DEAS helt klart et bestyrelsesanliggende. Sagen kommer helt sikkert på bestyrelsens dagsorden på et af de førstkommende møder i bestyrelsen. Etik og afkast SKAL gå hånd i hånd ift. ejendommene. Det tror, og håber jeg alle kandidater er enige om.
  Bh Åse
  Åse Kogsbøll,
  Nuværende bestyrelsesmedlem og kandidat til urafstemningen om valg af 4 medlemmer til bestyrelsen
 • Gitte Andersen
  1
  Også jeg har boet i en af JØP's, nu P+'s, ejendomme i mange år, helt nøjagtigt i 27 år. I langt de fleste år har jeg været beboerrepræsentant og har derfor nøje fulgt administrationspraksis gennem alle årene. Der er ingen tvivl om, at DEAS siden de blev opkøbt af en kapitalfond for ca 3 år siden voldsomt har forringet sin service overfor beboerne. Der er ingen kontinuitet i den daglige service, og medarbejderne skubber konstant aben videre t hinanden. Det skal bemærkes, at det jo er beboerne der over deres husleje betaler for både rrirofadministration og service. Hertil kommer de mange mangelfulde moderniseringer, der er affødt af, at ingen i DEAS synes at påtage sig det endelige ansvar.
  Søren tilkendegav på generalforsamlingen, at han gerne ville mødes med mig og mine medbeboerrepræsentanter for at tale om de problemer, vi oplever. Og det tilbud vil vi naturligvis tage imod. Men jeg synes det også ville være fint, hvis vi sammen med repræsentanter fra andre P+ ejendomme etablerer et P+ ejendoms forum, hvor vi løbende kan udveksle erfaringer. Hvis der er interesse for det, smider jeg gerne vores mail adresse op i denne tråd.
 • Lotte Boas
  3
  Kære Gitte
  Det synes jeg er et godt forslag. Jeg savner et beboerforum for P-plus-medlemmer og jeg tror, vi kan være en god hjælp og støtte til P plus administrationen i forhold til at stille krav til DEAS og kvalitetssikring af ydelser og serviceniveau. Jeg er enig i, at der mangler ansvarlighed i DEAS, den ene ved ikke, hvad den anden har aftalt og ingen følger op. Jeg er ved at finde ud af, om der er en beboerrepræsentation i min ejendom og er der ikke det, deltager jeg gerne alligevel i organiseringen af denne ide. Jeg vil også meget gerne med til mødet med Søren. Hilsen Lotte Boas
 • Katrine Ehnhuus
  4
  Kære alle i denne tråd
  Jeg bor ikke selv i en P+-ejendom og jeg har ikke siddet i P+ bestyrelse. Så jeg var ærlig talt ikke klar over det omfattende problem, der er ,og som de mange indlæg her på forummet vidner om. Det skal bringes i orden. Som flere af jer pointerer er det P+ ansvar (ikke DEAS).

  Jeg forstår ikke Søren Fischers undskyldning for, at han som siddende bestyrelsesmedlem ikke har gjort noget ved sagen. Altså at diskussioner om kulinvesteringer skulle have fjernet fokus fra problemerne i P+ ejendomme?

  Hvis jeg bliver valgt ind i bestyrelsen vil jeg arbejde for at P+ opføre sig ordentligt og ansvarligt - det gælder vores ejendomsinvesteringer, hvor vi naturligvis skal prioritere at behandle vores lejere ordentligt og i henhold til lejeloven (dog med udlejning til markedsleje). Ligesom vi i det hele taget skal investere ansvarligt med omtanke for klima, miljø og menneskerettigheder. Det hænger sammen for mig.

  Mvh Katrine Ehnhuus
  Kandidat til bestyrelsesvalget
 • Gitte Andersen
  1
  Nå her kommer en e-mail adresse, hvis de af jer, der er lejere i en af P+'s ejendomme vil være med i et fælles forum. Jeg etablerer gerne i første omgang en mailingliste:
 • Heidi Birkler
  2

  Kære Mads
  Det med at tjene penge på ejendomme og udlejning er som du skriver et forretningsområde for P+ og “kodeks” / principper for det kan være første skridt på vejen for at skabe tiltrængte forbedringer her
  Så har administratorer også en rettesnor at arbejde ud fra . God stil er nøgleordet uanset hvor stor procentdel vi har af p+ medlemmer som lejere :)
  De skal behandles ordentligt og nej jeg vil heller ikke bo et sted hvor det er som i skriver .

  Gennemsigtighed, ærlighed og åben kommunikation som du peger på kan jeg kun være 100% enig i .

  Værdiskabende kommunikation er et af mine fokus områder og det gælder i så mange sammenhænge .
  God weekend herfra
  Mvh
  Heidi Birkler
 • PHJacobsen
  0
  Hej Heidi og Helle,

  Jeg tror og håber, at I vil være garanter for, at der ikke går populisme og 'amerikansk valgkamp' i tingene. Jeg tænker, at P+ og P+s' leverandører - herunder DEAS og andre - arbejder efter at overholde landets lovgivning! Der er vel ingen, der bygger en virksomhed på at begå 'ulovligheder', generer lejerne eller andet. Derfor tænker jeg, at det kan være en god ide, at I - som eventuelt kommende bestyrelsesmedlemmer - arbejder for en professionel og redelig tilgang til tingene, herunder til alle ejendomsinvesteringerne. Og måske undlader at tage ord som etik og forretningsmoral eller postulater om ulovligheder ind i debatten. Lad nu andre om at holde dette niveau. Jeg vil foretrække, at I fokuserede på afkastet. Det er det, vi skal leve af når vi skal pensioneres. Og giver ejendommene for meget støj, så sælg dem dog og invester i nogle vindmøller (de støjer ikke på samme måde :grin: ) eller andet.

  Med ønsket om et godt valg til jer begge.
  /PH

  P.S. Jeg har prøvet at bo i en DEAS administreret ejerforening og til leje i en ejendom de administrerede. Det fungerede upåklageligt. Mon ikke det er med DEAS som med fx Danske Bank, DSB, YouSee eller tilsvarende? Vi har selv eller via andre 'hørt at'....kom nu videre venner
 • Heidi Birkler
  2
  Tak herfra omkring god valgkamp og der skal som det første en redelig tilgang til området
 • Morten Østrup Møller
  1
  Der har i debatten været rejst flere spørgsmål om P+´s samarbejde med DEAS. Nogle spørgsmål tager afsæt i utilfredshed med DEAS´ service. Administrationen er i den løbende opfølgning på og kontrol med DEAS opmærksom på, at der i nogle sammenhænge er problemer med at få DEAS til at levere på aftalte servicemål.

  I den afgående bestyrelse var der enighed om mere bredt at få behandlet og taget stilling til forvaltningen af P+´s ejendomme, herunder lejerservice, klagebehandling, måling af lejertilfredshed og generel monitorering af samarbejdet med vores ejendomsforvaltere. Dette tema forventer vi, at den nye bestyrelse vil videreføre – herunder hvordan der kan skabes bedre gennemsigtighed i klagebehandlingen.

  Samarbejdsaftalen med DEAS er hovedforhandlet i 2015, og justeret for pris og ydelser i 2019. Kriterier for valg af samarbejdspartner har været pris, faglig kvalitet, leverancesikkerhed, rapportering og service. Administrationen evaluerer samarbejdet på grundlag af disse kriterier, ligesom der løbende gennemføres markedsdialog for at afdække mulighederne for at opnå den bedste sammenhæng mellem pris og kvalitet.

  vh
  Morten Østrup Møller
  P+, Head of Property Asset Management
 • Heidi Birkler
  2
  Tak for dine input , det giver værdi det du skriver . Som supplement bør vi også være i dialog med lejerne og få deres input til det hele, så den plan og aktiviteter det munder ud i bygger på rette grundlag .
  God weekend til alle
  mvh
  Heidi Birkler
  Kandidat der vil arbejde for medlemsindflydelse og medlemsdemokrati der er vigtige i denne sammenhæng .
 • Kaare Schou
  2
  Jeg har mailet til P+ bestyrelse og kandidater følgende:

  Kære valgt medlem eller kandidat til P+ bestyrelse
  Som du sikkert har bemærket på de sidste generalforsamlinger kommer der mere og mere fokus på P+ ejendomsportefølje.
  Det er ikke uden grund. En uhellig alliance mellem P+, totalrådgiver Hune & Elkjær, advokatfirma AMC North og ejendomsadministrator DEAS har de senere år hærget i P+ ejendomme. Fremgangsmåden er forbløffende ens.

  Der implementeres en større eller mindre del af
  *Tagboliger / nyt tag
  *Altaner
  *Udskiftning af rør og radiatorer
  *Elevatorer
  *'Vending' af 2 værelses lejligheder, så soveværelse vender mod gade.

  I København og omegn kan f.eks . nævnes følgende ejendomme:
  *'Treleddet' på Frederiksberg
  *'Vesterled' i Valby
  *'Marselisborg' på Østerbro
  *'Store Møllevej 5-9 m.fl.' [Mellem5gader]
  *'Dalhusene' i Vanløse

  Der er i projekterne ikke fokuseret på energibesparelser, men i højere grad på forventet afkast af ejendommen og det i en grad, så visse dele af aktiviteterne må betegnes som 'fup moderniseringer'.
  Foruden de omfattende gener, der følger med byggeaktiviteterne, ser vi nu også som beboere et flow af varslinger om lejeforhøjelse hver anden måned. Det genererer så et flow af klager til huslejenævnene.
  Den aggressive fremfærd er ikke til gavn for P+'s image og hvis du ikke allerede fornemmer det, vil det nok udløse en sand shitstorm med overskrifter som 'P+ opfører sig ligesom Blackstone'.
  Vedhæftet er et notat om en for P+ decideret tabsgivende aktivitet, som du gerne må reagere på snarest. [undladt her]
 • Mikkel Stig Kroman
  1
  Kære Kaare Schou

  Vi har skrevet til dig direkte, men vil også lige her i debatforum oplyse, at din henvendelse er sat på dagsorden på det kommende møde i den nyvalgte bestyrelse.

  Vi er opmærksomme på interessen omkring pensionskassens ejendomsportefølje, og på den netop overståede generalforsamling blev der blandt andet givet tilsagn om et medlemsmøde inden generalforsamlingen i 2022. På dette møde vil såvel strategien for investeringerne i fast ejendom som forvaltningen af pensionskassens ejendomme blive behandlet.

  Venlig hilsen

  Søren Kolbye Sørensen
  Administrerende direktør/CEO
 • Bjarne Riisgaard
  3
  Kære Kåre Schou - tak for at have sat fokus på nogle konkrete eksempler på, at der er tale om et generelt mønster. Det var det samme jeg selv har forsøgt at skabe opmærksomhed omkring med min artikel, men jeg havde kun eksemplet fra den ejendom jeg selv bor i, samt en teoretisk analyse, at henvise til.

  Når jeg ser på reaktionerne i det her forum, og sammenholder det med bestyrelsens og direktionens strukturelle rolle, tror jeg imidlertid ikke, at vi skal forvente for meget fra den side - Vores reaktionsmuligheder som lejere ligger snarere i, at mobilisere og organisere os omkring de muligheder pressen og lejerorganisationerne kan give os.
 • Lotte Boas
  3
  Det ville være rart med information om i hvilke P+-ejendomme, der er beboerrepræsentationer og deres kontaktinformationer. Det er også foreslået i en anden tråd af Gitte, som har oprettet en mailadresse: . Hertil kan man sende information om fungerende beboerrepræsentaioner. Ved at finde sammen og udveksle erfaringer kan vi sikkert både lære mere og også få en “større” stemme over for P+ og DEAS.
 • Søren Fischer
  14
  Må jeg komme med et forslag.

  Jeg tror efterhånden at det er gået op for alle at det er et emne der skal tages fat på, og både bestyrelse og direktør har lovet at der nok skal blive kigget på emnet.
  Så i stedet for at man skynder sig ud i medierne og siger at P+ anvender Blackstone metoder så forsøger man at indgå en dialog først.
  Der har tidligere været henvendelser hvor bestyrelsen ikke har haft tid til at svare inden man samtidig har skrevet til pressen om at dette og hin er for dårligt og bestyrelsen gider ikke gøre noget ved det. Det er ikke ligefrem noget der skaber god stemning eller giver lyst til rent faktisk at agere på det der bliver fremført, nu er man jo alligevel udstillet som værende usympatisk eller hvad det nu måtte være.

  Jeg synes det er ganske fint at man indsamler information på tværs af de forskellige ejendomme så det bliver tydeligt hvilke problemer der går igen, og hvad der måske mere en lokal sag der er gået skæv. Det gør det også meget nemmere for P+ at tage videre til DEAS.
  Derudover ser jeg også gerne at man måske er lidt mere proaktiv således at man i stedet for at sige "DEAS er dårlige det kan gøres bedre" kommer med alternative forslag. Måske ville det være muligt at foreslå et andet selskab til at stå for administrationen, hvor man havde forhørt sig hos de beboere som bliver administreret af dem for om det er tilfredsstillende. For det giver jo ingen mening hvis man f.eks . skiftede og det nye selskab så er endnu værre.
  Hvor meget vi i bestyrelsen end har lyst til rent faktisk at gøre tingene bedre, så er det jo ikke os der bor ude i ejendommene, og derfor heller ikke os der mærker konsekvenserne. Hvis der blev lavet et nyt udbud af ejendomsadministrationen, så kan der jo sagtens være nogen som på papiret klart ser ud som de bedste, men som langt fra er det.
  Jeg har selv været med til at gøre noget lignende for, efterhånden en del år siden, da jeg sad i beboerrådet for det kollegium hvor jeg boede. Der var vi også utilfredse med administrationsselskabet, og der gik vi netop sammen flere kollegier der blev administreret der og undersøgte hvad der ellers var af andre muligheder og fremførte alternativt forslag. Det resulterede ikke at der i sidste ende blev skiftet selskab, men der var da ting som blev ændret.

  Så igen, bare en bøn til at nu der er kommet fokus på det, så forsøger vi i fællesskab at finde en løsning, frem for at begynde at udstille pensionskasse eller andre som grådige uden nogen tanke for de person der bor i ejendommene.

  mvh Søren
 • Gitte Andersen
  1
  Som Lotte Boas skriver, er jeg ved at registrere repræsentanterne for de enkelte P+ ejendomme med henblik på at kunne udveksle erfaringer vedrørende DEAS. Jo flere vi er, jo bedre. Så send gerne en mail med din ejendoms kontaktoplysninger til .

  Jeg bor selv på 27ende år i en p+ (tidligere JØP) ejendom og har i de fleste år været beboerrepræsentant.
 • Kaare Schou
  2
  Til Søren Fischer
  Problemet er, at henvendelser til P+ bestyrelse og direktion forbliver ubesvarede eller at der først kommer et svar, når der rykkes for det.
  Mvh. Kaare Schou
 • Gitte Andersen
  1
  Til Søren Fischer,
  Du skriver "Jeg synes det er ganske fint at man indsamler information på tværs af de forskellige ejendomme så det bliver tydeligt hvilke problemer der går igen, og hvad der måske mere en lokal sag der er gået skæv. Det gør det også meget nemmere for P+ at tage videre til DEAS."
  Så kan du sikkert sørge for, at vi får en liste med kontaktpersoner i alle p+'s ejendomme. Du kan bare sende den til .
 • Troels Richter
  3
  Lige mine ord, Kaare. Jeg kan ikke forestille mig, at nogen "skynder sig ud i medierne og siger at P+ anvender Blackstone metoder" før man har forsøgt at gøre P+ opmærksom på problemstillingerne gentagende gange - og tidligere bekræfter Søren, at bestyrelsen har modtaget "et større antal henvendelser" om dette emne.

  Om DEAS som administrator, så har jeg i øvrigt ingen grund til at tro, at DEAS ikke lever op til deres aftale med P+.
 • Stephanie Enz
  1
  Lige som Troels Richter skriver, så kan jeg hellere ikke forstille mig at nogen "skynder sig ud til medierne og siger at P+ anvender Blackstone metoder", før de har forsøgt at indgå i en dialog med P+.
  Jeg kan dog af eget erfaring berette at henvendelser til bestyrelsens medlemmer ikke altid resulterer i et svar fra dem. Så når man ikke svarer på henvendelserne, kan det simpelthen ikke komme som en overraskelse at folk på et tidspunkt går til medierne.
 • Mikkel Stig Kroman
  1


  Kære Kaare Schou

  Du skriver, at der blandt andet er henvendelser, som ikke er besvaret fra bestyrelsens eller direktionens side omkring ejendomsadministrationen.

  Nogle gange kan en besvarelse tage tid, fordi vi skal undersøge og behandle sagerne grundigt. Men der er også tilfælde, hvor vi har været langsomme til at besvare henvendelser, og det har vi forsøgt at rette op på. Vi mener nu, at vi løbende besvarer de indkomne henvendelser. Men hvis du oplever, at det ikke er tilfældet, så må du gerne kontakte mig direkte.

  Venlig hilsen

  Søren Kolbye Sørensen
  Administrerende direktør/CEO
 • Søren Fischer
  14


  Nu var det jo et direkte forslag fra Bjarne at man skulle bruge medierne som kommunikationskanal for at få ændret ting frem for at gå i dialog med P+.
  Det var i forhold til den bemærkning jeg skrev min kommentar, for det synes jeg meget virker som en der godt kunne forestille sig den fremgangsmåde.
  Så hvis I andre er enige i at det ikke er den korrekte metode, så er jeg sådan set glad.

  mvh Søren
 • Troels Richter
  3
  Når jeg ser adm dir Søren Kolbye Sørensen imødekommende svar begynder jeg have en ide om hvordan det hænger sammen. Administrationen og bestyrelsen gør deres allerbedst for at sikre, at de er på bølgelængede med deres interessenter, i dette tilfælde beboere. For som Søren Kolbye sagde på generalforsamlingen, så vi er ”Ikke er sat i verden for at generere vores lejere”.

  Men når en generalforsamling varer 6 timer og der bliver stillet forslag fra medlemmerne, der pålægger bestyrelsen at "Sikre, at beslutninger, der er truffet på generalforsamlingen, føres ud i livet." så kan man ikke lade være med at tænke om der er noget, der bliver "lost in communication".

  Et par små cases.

  Når P+ indleder et renoveringsprojekt på en af deres ejendomme med et beboermøde, hvor omdrejningspunktet er en advokats gennemgang af lejelovens muligheder for at sætte huslejen op som følge at "forbedringer til det lejere". Og ikke hvad beboerne ville få ud af projektet. Så er der jo teknisk set ikke noget galt i det. Men måske er det ikke det, der er den bedste måde at sikre tilfreds lejere og medlemmer på. Beboerne har mig bekendt stadig ikke fundet ud af hvad de får ud af dette projekt 3 år senere (what in it for me).

  Og når beboerrepræsentation her foreslå at en eksisterende 1-etagers bygning bruges til beboerhus - en bygning som står tom efter en sportsklub ikke længere havde råd til at betale den nye markedsleje - så er P+ generøse svar at tilbyde et sprit nybygget beboerhus - til 3,5 millioner kroner som beboeren selv skal betale via huslejen med en ydelse svarende til et 6,4% 20-årigt lån. Den eksisterende bygning ville ikke være en rentabel løsning på sigt tror jeg begrundelsen var. Teknisk kan man sige, at P+ tilbød beboerne alt hvad de spurgte efter - og mere endnu.

  Så jeg tænker, at der nok opstår nogle ærgerlig miskommunikation; direktionen og bestyrelsen tror at de giver fyldestgørende svar men medlemmerne føler ikke, at de har fået svar på deres henvendelser.

  Mest tydelige eksempel var da bestyrelsesformanden for DIP til generalforsamlingen i 2019 kunne "takke for den løbende dialog med beboerforeningen" - mens ingen i denne beboerrepræsentationen kunne huske nogen sinde at have mødt, talt med eller blot fået en mail fra bestyrelsesformanden.

  Kommunikation er en svær fisk, og jo længere man er fra hinanden og jo flere led der er imellem, jo større er risikoen for at miskommunikation - og så er det her, at de ærgerlige situationer opstår, hvor medierne og boligministeren pludselig er tættere på.

  Så når forslår at bruge medierne som kommunikationskanal kan jeg kun forestille mig at det er fordi at alle andre muligheder er udtømt.
 • Bjarne Riisgaard
  3
  Kære Troels Richter - Eftersom jeg inddrages direkte i din kommunikation med Søren Fischer, bliver jeg vist nødt til at svare: - Rigtigheden af din formodning vedrørende baggrunden for mit forslag, om at bruge medierne i relationen til P+ som udlejer, er i høj grad åben for fortolkning.

  For det første mener jeg det allerede fremgår af det indlæg af mig, som Søren Fischer vist nok henviser til, hvad baggrunden var. Derudover viser begge indlæg tilbage til den artikel, jeg har skrevet og fået offentliggjort i Danmarks Lejerforeningers medlemsblad, om P+`s igangværende spekulationsprojekt for Dalhusene. Et projekt som jeg nu kan forstå på Kåre Schou´s indlæg, kun er en del af et større mønster af boligspekulationsprojekter P+ sammen med AMC North og Kornerup Byg har gennemført i de senere år.

  For det andet er de massive byggegener beboerne på Dalhusene udsættes for i forbindelse med byggeriet, så forudsigelige i forbindelse med et byggeri af den type, hvor man tilføjer en hel ny ekstra etage ovenpå de boliger folk bor i, imens de stadig opholder sig-, og under coronakrisen også arbejder i dem, - At det får påstanden om at Direktion og Bestyrelse ikke kendte noget til generne, til at virke som en provokerende, arrogant frækhed.

  På den baggrund er jeg stadig ikke i tvivl om, at det eneste der gør indtryk på en institutionel boliginvestor som P+, der ifølge sit formål er forpligtet til at skaffe sine medlemmer et optimalt afkast på deres pensionsopsparing, er de (begrænsede) magtmidler, hvilket især er pressen og lejerorganisationerne, -Vi som lejere kan mobilisere, til at presse dem til at respektere vores krav på ordentlige lejevilkår.
bold
italic
underline
strike
code
quote
ulist
image
url
mention
reveal
youtube
tweet
Tilføj kommentar

Velkommen til debatten

Du er meget velkommen til at deltager i debatten - tilkendegiv dig med din mail før du kan lave indlæg.