• Lars Gloerfelt-Tarp
  4
  Kære kandidater til P+ Bestyrelsen.

  Jeg skrev som hvilende medlem af JØP ved valget af ny bestyrelse til P+/ JØP
  for første gang for nogle år siden. Det er med glæde jeg ser mange medlemmers
  reaktioner på DEAS *. De som forsvarer politikken, anbefaler jeg at søge bolig på 4. sal.
  hvor jeg boede.

  Jeg synes det er en positiv sammenslutning af ingeniører og samfundsuddannede til P+.
  Også fordi jeg kender en del fornuftige, sympatiske ingeniører, der lønnes i den høje ende.
  De fleste der stillede op til bestyrelsen, var alle indstillede på at investere med et godt afkast
  - med bæredygtige investeringer og grøn profil. Det lyder lovende.

  Man kan selvfølgelig ikke afvikle alle langtidsinvesteringer i kritisable virksomheder med fossil profil hurtigt. Men her ser der ud som om at P+ vilje er til stede. Det tror jeg er en god ide og en vindersag under alle omstændigheder,- også økonomisk, fordi disse selskaber er ved at være tvunget til at finde andre veje for deres enorme pengetanke. Jeg er muligvis blandt relativt få med pensionsmidler i P+ og i akademikernes A-kasse, der har arbejdet som akademiker i 20 år på rigtig mange videregående uddannelser mest i økonomiske fag og uddannet mig til Social og Sundheds- medarbejder. Arbejdet 14 år i ca 12 kommuner, (minus skifteperioder), inclusive døgnpleje og plejehjem som jeg fravalgte, og tilvalgte udkørende aftenvagt i bil da mine børn blev større.

  Det kan virke pudsigt med hårde faglige kompetencer men det har givet mig indsigt i mange funktionsnedsatte og ældres liv, set indefra, i deres hjem, hvad de døjer med, hvad de kan lide hvad de er kede af og glade for - og hvad der er deres muligheder for hjælp med politikken ”Borger længst muligt i eget hjem”. Det har været et meget givtig og interessant studie, og beriget mig menneskeligt, da jeg har empati kender fortiden og også kan handle fagligt.
  Betegnelsen ”Hverdagens helte” har jeg ikke mærket meget til på vagter i kvindemiljøet, fra de fleste ledelser, men meget hos borgerne. De er selvfølgeligt billige point, at jeg er lys nordisk og taler godt dansk. Nogle kommuner er mere fair end andre. Jeg kender og vælger selv vilkåret for en vagt, så ingen tudekiks her. Faktisk er aftenvagter ret godt betalt hvis man kan tåle mosten.

  Jeg har måttet agere som hjælper på gulvet og ikke som cand. polit. og statistikker.
  Jeg ”gør” ikke meget i” : ”Skal jeg pudse Deres sko eller lave Deres selvangivelse ?”
  Men jeg læser ældrestatistikker af og til, fra DS og kommunerne.
  Jeg har suget til mig og skrevet ned især de sidste 10 år, selvom jeg stadigt har en god hukommelse, trods alderen 65 år. Jeg pådrog mig nogle skavanker de sidste år med ryg og brok og i vinters 2020 sprængte jeg under Corona-krisen nogle scener i kraniet, på de hårde vagter i frostvejret.

  Jeg har selv været vidne til P+ og DEAS service med at varetage vores interesser som lejer i en pensionskasseejendom når vi bliver gamle. Det rummer masser af plads til forbedringer.
  Det er vigtigt at drifte ejendommene rentabelt og effektivt, men det tager nemt overhånd med at skalte og valte med service og økonomi, når beboerne ikke mere har kræfter og evner til at kæmpe imod og heller ikke gider. Jeg lover alle medlemmer der læser dette, at de og jeg selv havner i en samme svage situation, når vi når endestationen, høj som lav, hvis vi ikke dratter om før. Levealderen er heldigvis stigende. Det må især være en pensionskasses opgave at vise sociale hensyn til sagesløse mennesker og varetage interesserne når man bliver gammel.

  Jeg har selv fået ”service” gennem P+ kontrakterne med Bolig-”Service” selskabet DEAS.
  Først på Trunnevangen i Charlottenlund og så på Jensløvs Tværvej i 18 år, i en ret charmerende lejlighed, - et ydmygt men godt indrettet byggeri, uden elevator og brandtrappe, med billige materialer, men 2 mindre altaner. Jeg kender området da jeg har haft slægtning der boede på Lindegårdsvej og en farmor der boede i Blidah Park, -og har været kassemedarbejder hos Irma begge steder da jeg gik i gymnasiet.. Desuden tilbage i tid, byggede en slægtning boliger i kvarteret.

  *tidligere Danejendomme og DIIS før indtil 2001 ca
  Deas er ansat af bestyrelsen i P+/JØP.

  Investeringschefen Søren Kolbye Sørensen er bindeledet fra P+ så vidt jeg ved, der varetager den overordnede styring med driftchefer for de enkelte områder, og er ansvarlig for drift og økonomi. Jeg må sige at jeg har været noget overrasket over DEAS og P+ lemfældige og ikke service-orienterede adfærd for Trunnevangen APS (der også indbefatter Jensløvs Tværvej.
  Jeg kender til ejendommens historie fra nært hold siden ejendommene blev slået sammen og en af ejerne også boede på Privatvej i Asserbo hvor min onkel ejede en stor grandplantage.
  Da jeg er økonom og selv har været i en velfungerende privat ejendomsbestyrelse ser jeg mig klædt på til at gennemskue forholdene. Jeg ved ikke hvor mange der har fået en lejlighed gennem ansøgning og hvor mange der har byttet sig til en lejlighed.

  Stiladset jeg klagede over ved bestyrelsesvalget for er par år siden, der var oppe i 6-7 måneder til
  4. sal, blev fjernet uden ekstra leje, jeg selv har erfaret kostede dyrt i lejeudgift af en entreprenør. DEAS syntes det var billigt for lejerne, at de ikke blev også blev udsat for det snyderi…

  Jeg følte mig tvunget til at bytte bolig og den beslutning er jeg ikke ked af. Jeg har været heldig. Der skulle et bredt bryst til at træffe den beslutning og det tog nær livet af mig og min søn, da han boede hos mig efter et længere hospitalsophold. Det var på grund af DEAS og P+/JØB´S uvederhæftige ubehagelige, ja direkte kriminelle adfærd. Jeg følte min retssikkerhed truet.
  Det er aldrig sket før!!! Jeg må advare mod mig selv, om at få mig til at føle mig truet i mit eget hjem! Navnlig fusk med varmeregninger, fusk med det ene og andet, trods sobre henvendelser i starten, nægter at vedligeholde lejligheden indtil der trues med den store hammer og forbindelser.

  Snyder med at vedligeholde et køkken hvor jeg selv får afsløret ”at forbedringstillægget for modernisering af køkken og bad” i § 11- tillægget der har kostet mig godt 250.000 i de 17 år jeg har boet der 1178 kr pr måned til evig tid griner DEAS af, aldrig er blevet selv nødtørftigt forbedret, trods i starten venlige henstillinger. Desværre har de glemt dateringen af såvel ”moderniserings-tidspunkt” og lejetillægs-tidspunkt, så medmindre de kan dokumentere perioden tillægget har været i kraft er det min overbevisning, de også har et juridisk problem. Det vil jeg lade Huslejenævnet og evt. domstolene afgøre. Alternativt har jeg betalt for meget i husleje i 17 år og det beløb skal jo også indekseres med deres jævnlige lejeforhøjelser også af indskud og forudbetalt leje. Køkkenet fremstod hverken ved ind eller udflytning som ”moderniseret” overhovedet. DEAS kendetegner det som ”møgbeskidt”, idet de har valgt et køkken, hvor sliddet kommer til at se ud som beskidt, efter at man må formode de ansvarlige har siddet og fedtet med lysbilleder.

  Køkkenet var et pænt billigt standardkøkken som jeg vil anslå i 1993 har kostet ca 20.000-30.000 ex moms at indrette med egne håndværkere og masseindkøbte materialer da der var indlagt vand og gas. Der er ikke varmeapparat og altandøren lignede byggesjusk.

  Her en sandfærdig beretning til skræk og advarsel!

  De 4 gange melklister på gulvet de kalder lak giver en god hyre for gulvmanden der må lakere det hvert 4-5 år for at det ikke er misligeholdt. Eneste løsning; Tæpper overalt som kommunen er meget utilfreds med i ældreboliger, hvor de skal gøre rent. DEAS vicevært lukker for vandet som, kommer fra lejligheden i naboopgangen, slukker for strømmen, og larmer fra naboopgangen fra højtaler og værktøj i månedsvis kl 6-7 om morgenen, efter aftenvagter med hjemkomst kl. 24 der tager 9 timer med bilkørsel fra boligen og retur hvor jeg sover i stuens karnap. DEAS synes det er sjovt, da jeg råber til arbejderne på vejen de må vente med opgravning af asfalt til senere på dagen … osv osv osv. Det efterfølges som regel af at såkaldt ”trivselsskema” for vi skal jo passe på hinanden som DEAS skriver. En blanding af lattermuskler og vrede blev vagt. Jeg her har hørt at andre føler sig ”krænket” af mindre. Jeg afventer alligevel hvad der følger i stedet for at bruge min advokat.


  DEAS hjalp kommunen, mente de vist, med at forhindre mig i at flytte, så DEAS kunne give mig en regning på 70.000 for at slippe, har jeg hørt fra andre. Men jeg var ”snedig” og flyttede 6 flyttekasser ca i 10 dage via bagindgangen, så lejligheden alligevel var næsten tom.
  Trods dette kostede selve flytningen af det sidste dagen før synet mig 12.500 kr.

  En af de 2 chauffører blev ved flyttebilen ud mod gaden det meste af tiden, den eftermiddag kl 14.45, mens den anden, der var af etnisk herkomst og ikke talte dansk måtte klare det meste selv. Til DEAS fortrydelse blev vi der hele natten og flyttede. Der måtte alligevel en ny 4x34 til af mellemstørrelse tidligt om morgenen med 2 nye flyttemænd så regningen blev 2x6250,00 for at flytte de sidste møbler om morgenen, den 30. oktober indtil kl 9.30 . Jeg tog selv ud til Tåstrup 4x34 og holdt kassemesteren oppe på det regnskab, så jeg fik hovedparten af overbetalingen retur efter flere forsøg på at undslå sig fra 4x34. De blev forbavsede over mit besøg.

  Skabe var blevet vasket med ovnrens og ajax dagen før og gulvene var støvsuget og vasket 2 gange med ajax. Der var desværre 3 lamper der ikke var blevet taget ned, da stigen var flyttet.
  Før kl 11.00 den 30 oktober ankommer en repræsentant fra lejerforeningen. Jeg står for enden af gaden for at se hvad der sker. Kl l1.00 præcist, jeg så på mit ur hvor det endelige syn skal foretages, ringer han til mig oppe fra lejligheden. ”hvor bliver du af ” Udflytningsrapporten skal jo laves og der står en mand herinde. Jeg siger: Hvordan er han kommet ind? Vi låste da døren inden vi gik i morges? Han siger: Døren var åben. Tilsynsfunktionæren ville efterfølgende ikke give sig til kende da jeg spurgte hvem der havde sendt ham og der var ingen synlige tegn på DEAS identifikation på hans dragt. Han gik rundt og svinede arbejdet til, mens det virkede som han talte til en diktafon. Det var ikke den vicevært som DEAS havde krævet skriftligt, der foretog synet, selvom jeg havde frabedt hans tilstedeværelse. Jeg kendte ikke den mand. Jeg burde muligvis have tilkaldt politiet, men jeg var totalt udmattet. Det gik godt, men min søn tør ikke bo i mit nye hjem, efter den Episode. Havde jeg tilkaldt politiet, havde DEAS andre metoder i lommen er jeg sikker på.

  Udover det forløb jeg har beskrevet her, har jeg været udsat for svindel i forbindelse med opsigelsen af lejligheden der blev sendt anbefalet og hentet og kvitteret af DEAS med underskriften Covid 19 (!) osv osv . Det groveste venter DEAS hvis de ikke lægger sig på ryggen.
  De kan se frem til 3 år med problemet. Jeg skrev et vredt brev til Formanden da jeg ikke kunne komme igennem med det gode men hele tiden blev henvist til Frederiksund-banden der hærgede under dække af gode intentioner. Det blev besvaret gennem 3. led hos p+. Det var her første gang jeg fik en henvendelse fra investeringschef Søren Kolby Sørensen, hvis han da hedder det.
  Jeg undskylder de knubbede ord til den øverste Formand for p+ Anders Eldrup der har sagt sit job op. Jeg ved ikke hvor meget han fik at vide. ”Jeg kan meddele at Anders Eldrup er orienteret om dit brev” har jeg på skrift fra Kolbye. Det var det hele. Og så varm luft som vi også ser her. Tro ikke på den mand! Du er velkommen til et møde og naturligvis ……

  Lars Blåbjerg Christensen de brugte, var jeg i kontakt med tidligere da den ”grumme” vicevært ikke ville hjælpe. Blåbjerg er siden dømt i retten for noget svindel …. Ak ak, jeg havde advaret firmaet om at jeg ikke ville finde mig i det.

  Jeg vil have mine 7.000 tilbage for plyndring af mit indskud og forudbetalt husleje og have mine 250.000 tilbage. Det er jo i bedste fald penge de har lånt af mig. I lejeloven som DEAS jurist proklamerer de følger, er vedligeholdelse af køkken og bad udlejerens pligt, da det er udvendig vedligeholdelse ifølge lejeloven, medmindre det står udtrykkeligt i lejekontrakten.

  En sådan forbedringsforpligtelse for lejeren må naturligvis tidsfastsættes i §11 før og efter en ny lejer. Ellers kan udlejer jo anføre vilkårligt hvad de vil, efter de har oplyst gummimodellen.
  DEAS problem var jo at jeg i forbindelse med byttet fik yderligere indsigt i deres metoder.
  Bortset fra man ikke kan optage et 20 årigt realkreditlån som DEAS foreslår, for et billigt nyt køkken og bad på 498.000,- vil det koste 2075,- pr, måned i 240 terminer med 0% i rente. (markedsrenten er negativ pt. og lejen er jo forudbetalt). Er renten 6% er det ca 2500. pr måned. Afdrages lånet over 10 år er huslejestigningen 4150,- ved 0% i rente. Den er selvfølgelig noget højere, ved en positiv rente.

  Lejligheden var i langt bedre stand end da jeg overtog den. Den nye lejer jeg byttede med skal afdrage og forrente ca ½ mill for ”total istandsættelse” Jeg glæder mig til at se kvitteringerne i retten, for de udgifter ex. og incl. moms og hvad Gentofte huslejenævn siger til det.
  DEAS model med en afskrivningsperiode på 20 år for et billigt køkken afskriver DEAS sandsynligvis over 7-10 år og kan så hæve den nye husleje mere end de gav bud på, da de proklamerede en ny totalmodernisering. P+ ejendoms invest vil sikkert gerne give forklaring på det på deres sædvanlige humoristiske facon. Der må gå meget til lønninger, når DEAS kun forrenter investeringerne med 12% pa. Ifølge JØP. Hvem får de penge?

  Uden guldhaner og pomersk fyr på gulve, kan totalrenoverings-omkostningerne nok med egne håndværkere og materialer løbe op i 80-100.000 hvis de skynder sig langsomt. I øvrigt er DEAS ikke Investor som de påstår. De ejer jo ikke bygningen. Det må da være P+ der er investor.
  Jeg har orienteret LLO. Fjensynsprogrammet kontant, har i 2 udsendelser påvist samme metoder for et andet Bolig-service firma. Næsten tro kopi af denne beretning. Jeg håber, og forventer at jeg nyder P+ beskyttelse efter denne redegørelse. Særligt hvis nogle af mine gamle ingeniør-studerende læser dette. Jeg bor nu i et boligselskab der er mere troværdigt og holder udgifterne i ro indtil videre. Jeg er i øvrigt født under samme selskabs vinger i 1956!

  Det har været en lang byrdefuld og ubehagelig rejse, der muligvis ikke er overstået endnu.
  Jeg har flere afsløringer med DEAS artigheder til P+ nye bestyrelse, hvis der ikke hurtigt rettes ind.

  Søren Kolbye Sørensen det daglige driftspersonale af Trunnevangen, incl. driftchefen, bør stilles til ansvar af P+ og placeres sig i køen af ledige service selskaber. Der er masser af jobs i ejendoms-branchen. Jeg håber at P+ egne medlemmer der er entreprenører ikke beskytter denne slags firmaer og ansatte Man kan frygte at vi kommer i en Trump-agtig situation. hvor lejeboliger med svage ældre kommer under den slags kyniske kontrol. Det kan blive et giftigt valggrundlag, hvis man truer disse lejere. Jeg tror nu ikke partierne i folketinget står på mål for den slags adfærd.
  Vi andre arbejder på bede løsninger for at kommunikere med de gamle og gøre dem trygge.

  Min korrespondance med DEAS overtog LLO før jeg flyttede.

  Bagtanken kan være:

  I stedet for at lejerne videregiver hele deres formue til arvingerne når de køber en ejerbolig så deler P+ og Deas en pæn luns af arven ved at pålægge udgifter, så huslejen svarer til en privat lejlighed i samme stand og med samme beliggenhed i Charlottenlund.

  Tæt på butikker og god natur. Så slipper lejeren for besvær med service-regninger og forbedringer af lejligheden. Pensionskassen P+ kan så disponere over deres del af gevinsten og investere penge til en god forrentning til gavn for alle medlemmerne. Men hov, hvorfor skal DEAS tage så stor en del af kagen og alle medlemmerne nyde godt af denne metode? Mon ikke værdistigningen på fast ejendom er langt større end den forrentning der spredes ud over DEAS og alle P+ bidragsydende medlemmer med høj løn, når man nu agere med en husleje, som om det var en privat bolig?
  Og hvad synes de der skal arve?  Jeg har foreslået P+ at danne en P+Boligkomite der også tager hensyn til kvalitet og design når der
  nu bliver mange meget ældre fra 2030 som statistikkerne viser. Jeg stillede mig til rådighed mod en passende aflønning. Det synes DEAS og P+ er vældigt sjovt og har ingen intentioner om.
  En enkelt boligkonsulent er for svagt. Der skal være mindst 2-3 stykker. De kan muligvis plukkes på uddannelsessteder. Trunnevang APS ligner et misligeholdt kollegiebyggeri udefra vejen.
  Er det ikke lidt pinligt?
 • Heidi Birkler
  2
  Kære Lars .
  Tak for information og detaljer omkring det du personligt har været igennem .
  Sikke en omgang og på så mange måder og gennem så lang tid.
  Jeg bliver meget tung om hjertet, når jeg læser dit input.

  Det med at bo til leje skal ikke være på den måde ej heller fraflytning , renovering / manglende renovering.

  Som jeg har skrevet flere steder her på debat forum , så er det et væsentligt område bestyrelsen skal tage fat på fra starten og lejerne skal også involveres , så
  beslutninger træffes på solidt grundlag og rette beslutninger kan finder sted.

  Bolig komitee / advisory board mv er en god måde, at få tæt kobling mellem P+ lejere, kommende rette beslutninger og P+ som udlejer .
  Der skal nye initiativer til, så dig og vores andre P+ lejere igen føler jer tilfredse som lejere og vi kommer på rette kurs igen.
  Mvh
  Heidi Birkler
  Kandidat til bestyrelsen
 • Lars Gloerfelt-Tarp
  4
  Tak Heidi ja den er strid. Havde brug for at komme af med det.
 • Lars Gloerfelt-Tarp
  4
  Nej hvor blev jeg glad for din kommentar.

  Det er meget svært i disse tider at komme fra A til B.

  Jeg har med vilje kæmpet den kamp for at fremstå med "den rene sag" .

  Det har været som at deltage i en dårlig B-film med løbende udskiftnig af rolle listen.

  "Når han ikke bider på den fysiske påvirkning af byggeri og en vicevært der føler sig "truet kan i vist finde fra tidligere analer) , så prøver vi med økonomi opsigelse og uendelig udskydelse . Vi var klar til at flytte den 1 august hvror vi havde bedt om det med den officielle blanket. Der var besøg af DEAs Ejendoms Invest med løfte om snarlig irenovering af køkkenet.tror det var i marts 2020.

  Der blev indirekte påvist nogle ikke så gode ting. Eksempelvis Udluftningsrøret inde i køkkenet ( jeg har billeder af det) som foruroligede mig stærkt da jeg opdagedde det pustede luften ind nogle gange.
  En historie de vist også fortalte i boligprogrammet ,hvor jeg var ved at tabe næse og mund.
  Så kan det jo være legionærsygen kan tage fat på den unge dreng eller hans far.... Sødt ikke.

  Ja det lyder naivt de ikke kunen forestille sig jeg kunne gennemskue den slags, med en let humoristsik undertone. Du skal ike tage ansvaret på dig før du sætter dig i stolen Heidi. Ddet kan man ikke forlange. Men jeg havdde det dårligt med at angribe Eldrup som jeg nærede stor respekt for siden Vandprisudvalget hvor jeg svedte som student i Miljøstyrelsens lokaler men Gasolin og Kim Larsen fyrede den af i ders prøverum lige ovefor, det lød rædsomt. Jeg skal love for Kimowitch tog sig sammen.

  Selv Klaus RibBjerg var imponeret over hans ærkedanske stemingsbillleder. Da Kimowitch var i Grønland og digtede sangen "Så vender vi kajakken gik" de helt amoka. På nørrebro fyldte nogle grønlændere en lejlighed med vand mens melodien spillede om og om igen til det kortsluttede.
  Det var min ven underboen ikke så glad for haha lidt humor skader ikke.......
 • Mikkel Stig Kroman
  1
  I opslaget af Lars Gloerfelt-Tarp i denne streng beskrives det, at Lars Blaabjerg Christensen (medarbejder i P+) er ”dømt i retten for noget svindel”.

  Det bliver jeg nødt til at korrigere. Lars Blaabjerg Christensen er hverken anklaget eller dømt for svindel. Men en person, som har næsten samme navn, har været genstand for offentlig omtale.

  Dette fremgår eksempelvis af denne artikel:
  https://estatemedia.dk/dk/2020/12/10/lars-blaaberg-tilstaar-i-bestikkelsessag/

  Venlig hilsen
  f/ Søren Kolbye Sørensen
  Administrerende direktør i P+
 • Lars Gloerfelt-Tarp
  4
  Ok
  Jeg gik i klasse med en dreng der hed det samme. men ikke christensen.
  Jeg fik besked om at mit virusforsvar havde stødt på en kompromiterende virus i min mail fra den gamle klasseliste med hans navn. Det ændre ikke på han var afvisende og slet ikke hjælpsom mildest talt.
  Jeg prøver nok at kontakte ham vi var gode venner og gik til koncert sammen i 6.eller 7. klasse.

  mvh Lars Gloerfelt-Tarp
bold
italic
underline
strike
code
quote
ulist
image
url
mention
reveal
youtube
tweet
Tilføj kommentar

Velkommen til debatten

Du er meget velkommen til at deltager i debatten - tilkendegiv dig med din mail før du kan lave indlæg.